S.IOCHANAS BROS IMPORTING & TRADING PC
28 Aggelou Sikelianou str.
15343 Agia Paraskevi
ATHENS - GREECE
Tel.: +3O-210-6010544
Fax: +30-210-6081238
E-mail : info@interwear.gr