Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Επωνυμία Εταιρείας : ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΛΩΜ ΙΩΧΑΝΑ ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΔΡΑ : Άγγελου Σικελιανού 28, Αγία Παρασκευή, 153-43, Αθήνα
ΑΦΜ : 095407701
Αρ.ΓΕΜΗ : 000728301000
Εταιρικό Κεφάλαιο : € 1.500.300,00
Συνολικό Ποσό Εγγυητικών Εισφορών : -
Διαχειριστής : Σολομών Μάκης Ιωχανάς