Πληροφορίες

Οι παραγγελίες της εβδομάδας κλείνουν κάθε Σάββατο 17:00 και η παράδοση είναι  2 (δύο) εβδομάδες μετά.

Για τις περιόδους Αύγουστο-Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο-Μάρτιο η παράδοση των Γερμανικών θα είναι 1 (ένας) μήνας μετά από την παραγγελία.


Ν.Ελλάδα:
210-6010544 693-6010544 
693-6010574 694-2013643
 
Β.Ελλάδα:
6974-437880