ΑΦΟΙ ΣΑΛΩΜ ΙΩΧΑΝΑ ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ
Άγγελου Σικελιανού 28
15343 Αγία Παρασκευή
Αθήνα
Τηλ.: 210-6010544
Fax : 210-6081238
E-mail : info@interwear.gr